Sprawy rodzinne

SPRAWY RODZINNE

Obserwacja miejsc i osób

Zbieranie materiału dowodowego w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, podziału majątku

Ustalenia kontaktów osobistych

Pomoc w przeprowadzeniu testów toksykologicznych, pozwalających na stwierdzenie, czy bliska osoba zażywa dopalacze, narkotyki, itp.