Sprawy gospodarcze

SPRAWY GOSPODARCZE

Sprawdzenie wiarygodności kontrahenta

Ustalenie wiarygodności i lojalności pracowników

Sprawdzenie wiarygodności zwolnień lekarskich

Sprawdzenie informacji na temat osób ubiegających się o pracę

Weryfikacja informacji na zlecony temat