Detektyw Wadowice

Ufaj, ale sprawdzaj...

Firma Detektywistyczna Renoma

 Witamy na stronie Firmy Detektywistycznej RENOMA, działającej głównie na terenie Województwa Małopolskiego, realizujemy również zadania na terenie kraju.

 Firma Detektywistyczna Renoma, prowadzona przez licencjonowanego prywatnego detektywa z Wadowic, spełnia wszelkie wymagania prawne, wynikające z przepisów prawnych zawartych w Ustawie z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych, a także z przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie tej ustawy.

 Firma Detektywistyczna RENOMA, prowadzona przez licencjonowo detektywa, Nr Licencji Detektywa: 0001590, działa na podstawie wpisu do Rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych, Nr Rejestru MSW RD-150/2014.

 Z przeprowadzonych czynności detektywa sporządzane jest sprawozdanie końcowe, które może być wykorzystane w sądzie, bądź w innych instytucjach.

pzupng  

 Czynności prowadzone przez licencjonowanego detektywa objęte są ubezpieczeniem OC na kwotę 15 000 EURO.